کد: 49042

پرسش

ba salam
mikhastam raje be asre beihaghi tozih dahid
tashakor

پاسخ

رجوع شود به جواب سؤال 49043

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : جمعه 24/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 26/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName