کد: 48881

پرسش

چرا میدان دید آینه های كوژ وسیعتر است ؟

پاسخ

علت این وسعت فقط به خاطر شكل هندسی آینه های كوژ است .
آینه های كوژ بر خلاف اینه های كاو ، قوس داخلی شان را با جیوه می پوشانند و قوس خارجی را شبیه آینه می سازند .
خب با این توضیحات مشخص می شود كه یك آینه كوژ پرتوهای بیشتری را از محیط می تواند تحت پوشش قرار دهد .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : جمعه 24/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName