کد: 48805

پرسش

تعداد افرادی را كه در رشته ی ریاضی در استان تهران بر می دارن چه قدر است؟؟

پاسخ

چنین آماری وجود ندارد . می توانید با جمع زدن تعداد پذیرش هر رشته به جواب خود برسید

مشاور : آقاصالح | پرسش : چهارشنبه 22/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 23/11/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName