• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48779

پرسش

چراماه گرفتگی هرماه یكبارو خورشید گرفتگی هرسال یكبار اتفاق نمی افتد

پاسخ

گفته شما گفته صحیحی نمی باشد ، مشاهده ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی بسیار پیچیده می باشد ، حركتها در سه بعد است و در یك صفحه نمی باشد به همین خاطر محاسبه زمان قرارگیری ماه بین زمین و خورشید و یا زمین بین ماه و خورشید احتیاج به محاسبات پیچیده دارد .
برای یافتن اطلاعات بیتشر می توانید به آدرسهایی نظیر آدرسهای زیر مراجعه نمایید .
http://www.nojum.ir
http://www.onlinephysics.com/Farsi/noor/n2.htm
http://persianblog.com/?date=13810518&blog=physicsblg

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 22/11/1382 | پاسخ : چهارشنبه 22/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 48 بار

تگ ها :

UserName