• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48756

پرسش

در صفحه 51 متاب زیست اول دبیرستان معلممان گفته است كه برای مشخص نمودن دقیق كروه خونی از گروه خونی بمبی استفادهخ می كنند این گروه خونی چیست و چرا این نام رادارد و چگونه این كار را می كند ؟ من دانش اموز مدرسه نمونه دولتی هستم.

پاسخ

در سیستم خونی ABO ژن A ژنB مسئول سنتز انتی ژن AوB هستند اما این ژنها به تنهایی قادر به انجام این كار نیستند بلكه همكاری سه ژن غیر الل لویس,H وA باعث بروز گروه خونی A میشود در فردی كه گروه خونی B دارد سه ژن لوئیس,H وB با هم همكاری دارند در ابتدا پیش ماده تحت تاثیر ژن لوئیس تبدیل به ماده ای حد واسط میشود این ماده در كنار ژن H تبدیل به انتی H میشود اگر ژن A روی ان اثر كند انتی ژن A ساخته میشود اگر ژن B روی ان اثر كند انتی ژن Bساخته میشود حال اگر فردی برای جایگاه H هموزیگوت مغلوب باشد در این صورت انتی H سنتز نمیشود و به تبعیت ان انتی ژنهای AوB ساخته نمیشود فرد با و جود داشتن ژن AویاB فنوتیپ فردی با گروه خونی O را نشان میدهد .متاسفانه من دلیل نامگذاری را نمیدانم

مشاور : خانم كريمي | پرسش : سه شنبه 21/11/1382 | پاسخ : شنبه 25/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 83 بار

تگ ها :

UserName