• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48519

پرسش

آیا بین یك سیم افشان ویك سیم تك رشته ای ( با مقطع یكسان ) از نظر مقاومت الكتریكی تفاوت وجود دارد ؟

پاسخ

چون سیم افشان دارای سطح مقطع كمتری است مقاومت الكتریكی آن بیشتر است
البته اگر منظور شما از سطح مقطع ، قطر خارجی در عدد پی باشد . والا اگر حاصل جمع سطوح مقطع سیم افشان با سیم تك رشته ای یكسان باشد ، مقاومت تغییری نمی كند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 18/11/1382 | پاسخ : جمعه 24/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 88 بار

تگ ها :

UserName