کد: 48427

پرسش

ایمیل جدید را برای تعویض با ایمیل قدیمی در كجا وارد كنم

پاسخ

با سلام !
آدرس جدید و قدیم ایمیل خود را برای ما ارسال نمایید تا تغییر مورد نظر شما اعمال گردد
موفق باشید

مشاور : مهدي حلوائي | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : شنبه 25/11/1382 | | | 0 سال | عضويت | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName