کد: 48389

پرسش

كتاب ریاضی دوم راهنمایی تغییر كرده یا نه

پاسخ

سلام.
كتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تحصیلی سال 83 – 82 تغییر نكرده است. ولی تغییرات كتاب جدید (سال 84 – 83) را می توانید در صفحه ی اصلی سایت (آرشیو، مدرسه ی اینترنتی، كتاب درسی، ریاضی راهنمایی، دوم راهنمایی) جست و جو كنید.
خدانگهدار

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : شنبه 18/11/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName