• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48363

پرسش

طبق تعریف خودمان در مختصات دكارتی به نقطه ای میگیم گویا كه x وy اش گویا باشن و به نقطه ای گنگ میگیم كه x,yاش گنگ باشن و اگه یكی از آندو گنگ و دیگری گویا باشد آن نقطه نه گنگ است نه گویا حالا طبق این تعریف موارد زیر را جواب دهید:
1-ثابت كنید بین دو نقطه ی گویا یك نقطه ی گنگ است .
2- ثابت كنید بین دو گویا یك نقطه ی گویا وجود دارد.
3-بین دو گنگ نقطه ی گنگ وجود دارد.
4-بین دو گنگ گویا وجود دارد.
5-آیا خطی غیر موازی محور ها وجود دارد كه نقطه ی گنگ اصلا نداشته باشد؟
6- آیا خطی غیر موازی محوره وجود دارد كه اصلا نقطه ی گنگ نداشته باشد؟
7-آیا خطی (چه موازی باشد یا نباشد)وجود دارد كه تنها یك نقطه ی گنگ داشته باشد؟
8-آیا خطی وجود دارد كه تنها یك نقطه ی گویا داشته باشد؟
9-آیا خطی وجوددارد كه تنها دو نقطه ی گنگ یا گویا داشته باشد؟
لطفا جواب سوال مرا هر چه سریعتر بدهید
با تشكر فراوان

پاسخ

(به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.)

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 63 بار

تگ ها :

UserName