کد: 48259

پرسش

كسر متعارفی عدد اعشاری 3/0 را بدست اورید

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : شنبه 18/11/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName