کد: 48239

پرسش

می خواستم بپرسم كه آیا من می توانم برای شما عكس هایی از جمله عكسهای بعضی از خواننده ها را بفرستم و شما آن را در سایت خود قرار دهید؟

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 16/11/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName