• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 48175

پرسش

همسایه مجاور شرقی ما برای نوسازی منزل خود اقدام به تخریب دیوار مشترك فی مابین كرده واین عمل باعث تر ك در ساختمان نسبتا نوساز ما نمود كه مورد تا یید كارشاس دادگستری و اداره آتشنشانی و نظام مهندسی می باشد وبنا به نامه كتبی اداره آتش نشانی منزل خود را تخلیه و به محل دیگری تغییر مسكن داده ایم شایان ذكر است منزل فوق ذكر محل كار من نیز محسوب می شد
سوال :1-چگونه می توان خسارات وارده را از طریق دادگاه مطالبه نمود.
2-با توجه به اینكه ایشان با خالی گذاشتن فضای مربوط به دیوار مشترك سهم ما امكانات بروز خسارت جدید را فراهم آورده و
كارشاس رسمی نیز دستور ساختن دیوار مذبور داده آیا دادگاه می تواند او را ملزم به ساخت قسمت تخریب كرده نمایید
3- ایشان در طرح دعوایی اعدا كرده كه من وهمسایه مجاور غربی كه شاكی دیگر اوست به مدت 24 روز ساختمان او را تعطیل نموده و خسارت ÷یمانكار خود را از ما مطالبه می كند قابل ذكر است این تعطلیلی فقط به مدت یك هفته به دلیل عدم حضور وی در دادگاه بنا به رای قاضی جهت الزام وی در جلسات دادگاه بوده وما هیچگونه در خواست تعطیلی كار را نداشتهایم حالا چگونه از خود دفاع كنیم

پاسخ

با عرض سلام و ادب ،
قطعا ، چنین وضعیتی امكان طرح دعوی و مطالبه كلیه خسارات وارده را به شما می دهد . به همین منظور شما می توانید در دادگاه محل وقوع ملك خود نسبت به اخذ زیانهایی كه به شما وارد گردیده ، طرح دعوی نمائید .
در خصوص سوال دوم باید گفت : از نظر علم حقوق بهترین راه جبران ضرر و زیان وارده به یك شخص از بین بردن منبع ضرر یا اعاده وضع ( برگرداندن وضع به حالت اول ) می باشد . مثلا اگر حفر چاهی در ملك مجاور ، باعث سستی و در نتیجه تخریب دیوار همسایه گردد بهترین راه ، دستور دادگاه به پر كردن چاه مزبور است و یا این كه اگر شخصی شیشه پنجره منزل دیگری را می شكند بهترین راه جبران ضرر الزام شخص به آوردن شیشه بر و نصب شیشه جدید است . مشاهده می فرمائید كه مثال اولی ، از بین بردن منبع ضرر و مثال دومی ، اعاده وضعیت به حالت سابق می باشد و در فرض سوال شما نیز ، الزام شخص توسط دادگاه به ساخت قسمت تخریب شده در واقع بر گرداندن وضعیت به حالت سابق می باشد و در اثر طرح دعوی و در خواست این موضوع از دادگاه ، این حق شما جامه عمل می پوشد .
در خصوص ادعای شخص مبنی بر تقصیر شما در خصوص تعطیلی ساختمان سازی نیز باید گفت :موضوع به سادگی از طریق ارائه رای دادگاه قابل اثبات می باشد كه
در این صورت عدم تقصیر شما در تعطیلی ساختمان سازی مشخص می گردد .

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : چهارشنبه 15/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 16/11/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 567 بار

تگ ها :

UserName