کد: 475732

پرسش

لطفا چند سایت فارسی برای آموزش زبان HTML برای افرادی که از این زبان چیزی نمی دانند معرفی کنید.

پاسخ

با سلام
دوست عزیز به لینک های زیر مراجعه کنید:
1- http://www.ostadonline.com/courses.asp?a=4
2- http://khaterat.com/www/sarfasel.php
3- http://www.aviny.com/Learning/HTML/default.aspx
4- http://www.schoolnet.ir/tutorial/main.php?inc=LearningHTML
موفق باشید.

مشاور : آقای رحمتي زاده | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : چهارشنبه 14/1/1387 | | دبيرستان | 16 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName
x