کد: 475599

پرسش

از نظر قانونی چه تفاوتی بین عقد موقت و عقد دائم وجود دارد؟

پاسخ


با استناد به ماده 1075 قانون مدنی حتما مدت باید در عقد موقت ذكر شود ولی در دائم لازم نیست 2- تعیین مهریه در موقت از شرایط اساسی است ولی در دائم ممكن است مهر وجود نداشته باشد با استناد به ماده 1095 قانون مدنی 3- در نكاح دائم مرد موظف به پرداخت نفقه است ولی در موقت اصل بر این است كه نفقه نباید پرداخت شود مگر شرط ضمن عقد شده باشد با استناد به ماده 1103 قانون مدنی 4- با استناد به ماده 1120 هیچ نكاح موقتی طلاق ندارد 5- در عقد دائم ارث مطرح است ولی در موقت ارث مطرح نمی باشد .

مشاور : خانم پاک نهاد | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : يکشنبه 12/12/1386 | | نا مشخص | 20 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName
x