کد: 475597

پرسش

سلام
در صورتی كه ماترك فردی 60 میلیون تومان باشد كه این 60 میلیون حاصلجمع 40 میلیون مال منقول و 20 میلیون مال غیر منول باشد و متوفی 12 میلیون بدهی داشته باشد و وراث وی شامل زوجه مادر و پدر و دودختر و یك پسر با شند سهم هر ورثه چقدر می شود؟

پاسخ


با سلام
كاربر گرامی با توجه به محاسبات انجام شده كه كاملا دقیق انجام شده است سهم زوجه 4 میلیون تومان و سهم پدر 8 میلیون تومان و سهم مادر نیز 8 میلیون تومان می شود و سهم یك دختر 7 میلیون و دو دختر با هم 14 میلیون و سهم پسر 14 میلیون میشود .

مشاور : خانم پاک نهاد | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : يکشنبه 12/12/1386 | | نا مشخص | 29 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName
x