کد: 475594

پرسش

با سلام
مشاور گرامی مواد 723 قانون مدنی با ماده 699 تعارض دارد فرق این دو ماده چیست ؟

پاسخ


با سلام
این دو ماده هیچ شباهتی با هم ندارند تا قائل به تعارض شویم و هر یك بیانگر دو امر جدا است یكی التزام معلق است كه صحیح است و دیگری ضمان معلق است كه باطل است در التزام شخص ثالث ملتزم به پرداخت دین دیگری می شود بدون اینكه دین به ذمه خودش منتقل گردد و ذمه طرف دیگر بری شود اما در عقد ضمان دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن منتقل شده و ذمه مضمون عنه بری می شود.

مشاور : خانم پاک نهاد | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : يکشنبه 12/12/1386 | | نا مشخص | 32 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 420 بار

تگ ها :

UserName
x