کد: 475520

پرسش

لطفا اطلاعات جامعی در رابطه با علم آمار در اختیار بنده قرار دهید

پاسخ

در این فضای کم امکان قرار دادن اطلاعات جامع در مورد علم آمار برای ما مقدور نمی باشد. ولی شما می توانید با مراجعه به آدرس زیر از کتاب موجود در آنجا استفاده نمایید :
http://edu.tebyan.net/textbooks/0120/index.htm
همچنین کتاب ورودی به آمار ـ نوشته آقای عین الله پاشا (انتشارات مدرسه) نیز در این زمینه برای شما مفید می باشد.
موفق باشید

مشاور : آقای سرمدي | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : پنج شنبه 16/12/1386 | پیش دانشگاهی | ديپلم | 19 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName
x