کد: 475469

پرسش

با سلام
لطفا اصلاحات حقوقی زیر را برای من توضیح دهید .
اظهارنامه
كیفرخواست

پاسخ


با سلام
دوست گرامی کیفرخواست : حاکی از تقاضای کیفر از دادگاه جزا برای متهم از طرف دادستان است و اظهارنامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهاریه هم گفته می شود .

مشاور : خانم پاک نهاد | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : جمعه 17/12/1386 | | نا مشخص | 23 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName
x