کد: 475464

پرسش

حکم صدای زن؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
ـ صرف شنیدن صدای زن، اگر محرک شهوت نباشد اشکال ندارد.
ـ شنیدن صدای خواننده زن، در صورتی که غنا باشد و یا باعث التذاذ جنسی و تهییج شهوت شود و یا مفسده دیگری بر آن مترتب باشد، اشکال دارد.
پیروز باشید.
موسسه ذکر ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : يکشنبه 12/12/1386 | پاسخ : چهارشنبه 15/12/1386 | | نا مشخص | 17 سال | سوالات شرعي | آيت الله سيستاني تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName
x