کد: 42170

پرسش

در مناطق ساحلی هنگام روز نسیمی از سمت دریا به ساحل و در هنگام شب نسیمی از ساحل به دریا می وزد چرا این پدیده بوجود می آید؟

پاسخ

اجسام مختلف در برابر گرما رفتارهای متفاوتی دارند بعضی ها زودتر گرم شده و بیشتر گرما را در خود نگه می دارند و بعضی ها دیرتر گرم شده و كمتر گرما رادر خود نگه می دارند. در هنگام روز آب دریا دیرتر از خاك ساحل كه تیره تر است گرم می شود. در نتیجه هوای اطراف خاك ساحل گرم تر از هوای بالای دریا است. این هوای گرم به علت سبك بودن بالا می رود و هوای سرد دریا جای آن را می گیرد در نتیجه یك نسیمی از سمت دریا به سوی ساحل می وزد. در هنگام شب این قضیه كاملا برعكس می باشد یعنی خاك ساحل به علت تیرگی سریعتر از آب دریا گرمای خود را از دست می دهد و در نتیجه هوای اطراف ساحل سردتر از هوای اطراف دریا می باشد . بنابراین هوای گرم اطراف دریا بالا رفته و هوای سرد ساحل جایگزین آن می شود. یعنی نسیمی از سم ساحل به سوی دریا می وزد

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 29/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 1/10/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 513 بار

تگ ها :

UserName