کد: 39272

پرسش

با سلام كد 37819 و37967 درتاریخ3/9/82 و10/9/82 میباشم وهمچنان منتظر جواب خود.......

پاسخ

با سلام.
پاسخ كد 37819 برای شما ارسال شده است. كد دوم مربوط به مشاوره ی آموزشی نیست.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : چهارشنبه 12/9/1382 | پاسخ : پنج شنبه 13/9/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName