کد: 39230

پرسش

با سلام و تشكر از خدمات شایسته شما بزرگ واران

اگر كسی كناهی را مرتكب شود (اما قتل مرتكب نشده باشد ) كه حكم آن مرگ باشد ولی هیچ كس خبر نداشته باشد و گناه كار توبه كند آیا حد بر او جاری است و باید خود را معرفی كند

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
لازم نیست خود را معرفی كند، بلكه بهتر است آن را مخفی بدارد. بین خود و خدا توبه كند، و اگر حق الناسی به گردن دارد آن را به صاحب حقش به طریقی برساند. خداوند متعال در قرآن مجید وعده داده است كه توبه را مى پذیرد؛ حاشا و كلا كه او به وعده خود وفا نكند.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 11/9/1382 | پاسخ : جمعه 14/9/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName