کد: 39094

پرسش

در جلسه خواستگاری در مورد چه چیزهایی عروس و داماد باید صحبت كنند؟

پاسخ

شما مطالبی را كه در بخش اجتماعی در مورد ازدواج ارائه شده خوانده اید؟
اول آن مطالب را مطالعه بفرمایید و بعد :
بهتر است شما در مورد مسائلی كه نسبت به همسر آینده تان در ذهن دارید بسته به نوع «انتظار »و «اعتقادتان »و«اصولی» كه به ان پایبند هستید مطلب را بیشتر مورد مداقه قرار دهید شما می توانید دردیدارهایی كه با او دارید با به بحث گذاشتن موارد ی كه ضرورت می دانید از نظرات او آگاه شوید .حتی می توانید مسائل مختلف دیگری را هم مورد بحث و گفتگو قرار دهید واز عقاید یكدیگر به طور متقابل آگاه شوید،
كلاً اگر به دل هم "بیافتید" صحبت های آن روز چندان نمی تواند تعیین كننده باشد درعوض می توانید در ادامه دیدارها بهتر با شخصیت و روحیات و منش یكدیگر آشنا شوید . انشاءالله موفق باشید . كارشناس بخش اجتماعی

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : سه شنبه 11/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 20/11/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 43 بار

تگ ها :

UserName