کد: 39081

پرسش

1- معنی جبار در قران ؟
2-فرزند داشتن و شریك داشتنن از صفات ثبوتی است یا سلبی؟ چرا؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
"جبّار" در لغت به معنای طغیان گر و سركشی است كه از حدّ معمول در قامت و جسم و نیرو تجاوز كند. همچنین این كلمه در مورد متكبری بكارمی رود كه برای غیر حقی قائل نیست.
«خاب كل جبّار عنید» یعنی هر ستم كار باطل گرایی نومید شد.
«إنّ فیها قوماً جبّارین» یعنی در آن قومی متكبر و خودخواه بود.
جبار به معنای پادشاه هم آمده كه جمع آن "جبابرة" می شود.
این كلمه از اسماء حسنای الهی هم هست. «العزیز الجبار»(ر.ك. به فرهنگ لاروس، ج1)
جبار برای خداوند صفت كمال است، به عكس غیرخداوند كه برایشان صفت مذمومی است؛ به این دلیل كه جبار صفت تعظیم است، و كسی كه واقعاً عظمت داشته باشد، درست است كه به او جبار گویند، چون هر كاری از او برمی آید؛ اما در خلایق چون واقعاً عظمت واقعی وجود ندارد، و عظمت فقط مال خدای متعال است، از این رو جبار بودن یك صفت مذموم محسوب است.(ر.ك. به "معجم الفروق اللغویة"، ص153و154)
بر عكس این حالت، فرزند و شریك داشتن از صفات سلبی خداوند متعال است ـ «لم یلد و لم یولد و لم یكن له كفواً أحد» ـ ولی برای غیر او منقصتی محسوب نیست. با این بیان، جواب قسمت اخیر سؤال شما هم معلوم می شود.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : دوشنبه 10/9/1382 | پاسخ : چهارشنبه 19/9/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 133 بار

تگ ها :

UserName