کد: 38873

پرسش

باعرض سلام.
لطفا به سوال زیر پاسخ دهید.
باتشكر.
آیا رابطه ای بین پتانسیل الكترودی وواكنش پذیری یك عنصر وجود دارد؟

پاسخ

بین واكنش‌پذیری و پتانسیل الكترود رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. وضعیت تعادل در یك واكنش اكسایش ـ كاهش به تمایل نسبی واكنش‌دهنده‌ها به اكسید شدن یا كاهیده شدن بستگی دارد و این امر نیز به پتانسیل الكترود آنها بستگی دارد. بنابراین، مخلوط كردن یك عامل اكسنده‌’ قوی، كه دارای عدد پتانسیل كاهشی بزرگی است، با یك عامل كاهنده‌’ قوی، كه دارای عدد پتانسیل الكترود كاهشی كوچكی است، به تعادلی می‌رسد كه عمدتا برای تولید محصولات مساعد است. اما واكنش دهنده‌های ضعیفتر كه واكنش‌پذیری كمتری دارند، اعداد پتانسیل الكترودی آنها به هم نزدیك است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName