کد: 38872

پرسش

باعرض سلام.
لطفا به سوال زیر پاسخ دهید.
باتشكر.
تاثیر آب بر اكسیدهای فلزی ونافلزی چیست ووجه تشابه واختلاف بین اسید و باز چیست؟

پاسخ

اكسیدهای فلزی ، تركیبات دوتایی هستند كه از واكنش یك فلز با اكسیژن به دست می‌آیند. این نوع اكسیدها چنانچه در آب حل شوند،در آب تولید قلیا یا باز می‌نمایند. بازها موادی هستند كه در آب یون هیدروكسید، OH- (aq) به وجود می‌آورند. چنین اكسیدهایی، اكسیدهای بازی نامیده می‌شوند. اكسیدهای فلزات گروههای اول و دوم جدول تناوبی بهترین نوع اكسیدهای بازی هستند. به عنوان مثال:
Na2O (s) + H2O  2Na+ (aq) + 2OH- (aq)
اكسیدهای غیر فلزی، تركیبات دوتایی هستند كه از واكنش یك غیرفلز با اكسیژن حاصل می‌شوند. اكسیدهای غیرفلزات بر آب اثر كرده و اسید تولید می‌كنند. این اكسیدها، اكسیدهای اسیدی یا اسیدانیدریدها نامیده می‌شوند. اسید به مادهای گفته می‌شود كه وقتی در آب حل می‌شود، یون هیدرونیم، H+ (aq) تولید می‌كند. به عنوان مثال:
N2O5 (s) + H2O  2H+(aq) + 2NO3- (aq)
اسیدها و بازها تفاوتهای بسیاری با هم دارند. در واقع این دو دسته‌ی مواد ، دارای خواص متضادی با هم هستند. اسید به عنوان ماده‌ای تعریف شده كه محلول آبی آن ترش مزه است، رنگ تورنسل را قرمز و در محیط آبی تولید یون هیدرونیوم كرده‌ و بازها را خنثی می‌كند. در مقابل باز به ماده‌ای گفته می‌شود كه محلول آبی آن مزه تلخ دارد، كاغذ تورنسل را به رنگ آبی درمی‌آورد. در آب تولید یون هیدرونیوم كرده و اسیدها را خنثی می‌كند. اما تنها وجه تشابهی كه می‌توان برای اسیدها و بازها ذكر كرد این است كه هر دو گروه در آب و سایر حلالهای قطبی حل می‌شوند و درنتیجه جزء الكترولیتها به شمار می‌آیند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : چهارشنبه 12/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName