کد: 38865

پرسش

منظور از كلاس هم ارزی چیست؟

پاسخ

در یك رابطه هم ارزی كلاس هم ارزی مربوط به عضو a شامل اعضایی هستند كه با
a در ارتباط هستند.كلاس های هم ارزی مجموعه ای كه رابطه هم ارزی روی آن است آن را افراز می كنند.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : شنبه 15/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 251 بار

تگ ها :

UserName