کد: 38859

پرسش

آیا وزن ظاهری همان واكنش نیروی عمودی تكیه گاه است؟

پاسخ

بله ، همان واكنش سطح می باشد . در واقع نیرویی كه ما احساس می كنیم همان واكنش سطح است ، حال اگر این سطح دارای حركت های مختلف باشد ، ما نیروهای مختلفی را احساس می كنیم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName