کد: 38858

پرسش

آیا نیروی اصطكاك همیشه خلاف جهت حركت جسم به آن واردمی شود؟

پاسخ

بله ، نیروی اصطكاك ، همیشه با حركت مخالفت می كند . البته نیروها باید به دقت بررسی گردد تا مشخص گردد هر نیروی اصطكاكی با چه نیرویی مخالفت می كند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 54 بار

تگ ها :

UserName