کد: 38781

پرسش

4 ثانیه طول می كشد تا جسمی كه با سرعت اولیه 25 در امتداد قائم در شرایط خلأ به بالا برتاب می شود دو بار از لبه ی بنجره ای بگذرد . ارتفاع بنجره چند متر است ؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName