کد: 38718

پرسش

حكم استمناء چیست؟
اگر امكان دارد بگوئید از چه منابعی این حكم را استنباط نموده اید؟
با تشكر

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
استمنا از گناهان بزرگ است.
دلیل حرمت چنین عملی برای كسی كه مجتهد نیست ـ یعنی خود توانایی استنباط احكام را ندارد ـ فتوای فقها و مجتهدین است. اما از باب نمونه چند روایت را كه مستند فقها در این فتوا است می آوریم.
امام صادق(ع) می فرماید: استمنا گناه بسیار زشتی است.
و باز در روایت دیگری می فرماید: این گناه با زنا برابری می كند.
و در روایتی حضرت صادق(ع) فرمود: استمنا گناه بزرگی است كه خداوند در قرآن مجید از آن نهی كرده است و استمنا كننده مثل این است كه با خودش نكاح كرده است. و اگر كسی را كه چنین است بشناسم با او هم خوراك نمی شوم.
راوی می پرسد: از كجای قرآن حكم آن فهمیده می شود؟ حضرت فرمود: از این آیه «من ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون» كسی كه با غیر همسر و كنیز خودش دفع شهوت كند تجاوزگر است.
شاید همین مقدار كافی باشد كه بزرگی این گناه را نشان دهد. روایات در این موضوع بسیار است.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 8/9/1382 | پاسخ : جمعه 14/9/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | آيت الله لنکراني تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName