کد: 38696

پرسش

ظرفیت خازن مسطحی را حساب كنید كه ثابت دی الكتریك عایق آن ، 20 و فاصله دو صفحه رسانای آن 8.85 میلی مترو سطح مشترك دو صفحه رسانای آن 50 سانتی متر مربع است

پاسخ

حل این مساله بسیار ساده است شما به فرمول 2-17 كتاب فیزیك 3 (رشته ریاضی) مراجعه نمایید و با قراردادن اعداد در فرمول ، جواب مساله را به دست آورید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 8/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName