کد: 38686

پرسش

فعل چیست؟

پاسخ

با سلام
فعل كلمه‌ای است كه معمولاً در آخر جمله می‌آید و به تنهایی یا به كمك وابسته‌هایی به چهار مفهوم دلالت می‌كند : 1ـ انجام دادن یا انجام گرفتن كاری 2ـ واقع شدن كار بر كسی یا چیزی 3ـ پذیرفتن حالتی یا صفتی 4ـ نسبت دادن صفتی به كسی یا چیزی / همچنین فعل بر خلاف كلمه‌های دیگر صرف می‌شود و صورتهای گوناگون نیز می‌پذبرد. مؤید باشید ...

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : شنبه 8/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 11/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 2236 بار

تگ ها :

UserName