کد: 38542

پرسش

اگر از دانشگاه ازاد انصراف دهم می توانم بلا فاصله دوباره در رشته دیگر شركت كنم منظور من
همان جریمه انصراف است؟ ایا جریمه دارد یا نه؟

پاسخ

در صورتی كه مشمول خدمت نظام وظیفه نشوید بلی

مشاور : آقاصالح | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : پنج شنبه 13/9/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 74 بار

تگ ها :

UserName