کد: 38499

پرسش

به نام خدا
با سلام وخسته نباشید
رد صفحه11 كتاب زیست پیش دانشگاهی در جمله:« RNAپلی مراز II رونویسی پیش سازهای mRNAهای پیك كه از روی آن ها پروتئین ساخته می شود را انجام می دهد.» منظور از پیش ساز چیست؟
با تشكر

پاسخ

مولول mRNA ساخته شده در هسته سلولهای یوكاریوتی نسبت به mRNAمنتقل شده به سیتوپلاسم اندازه بزرگتری دارند به انها hnRNA گفته میشود و HNrnaبه عنوان پیش ساز mRNA استفاده میشود و طی مراحلی مناطق غیر ضروری ان حذف میشود به توالی حذف شده اینترون میگویند به عنوان مثال از ژن بتا هموگلوبین mRNA حاوی 1500 نوكلوتید كه همراه با ناحیه كلاهك و پلی A میباشد اما mRNAبالغ 700 نوكلوتید دارد و mRNAبالغ متصل شونده به ریبوزومها شامل اگزون های متصل شده به یكدیگرند

مشاور : خانم كريمي | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 11/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 857 بار

تگ ها :

UserName