کد: 38492

پرسش

به نام خدا
با سلام و خسته نباشید
با اینكه در كتاب شیمی 3 در مورد فرمول:)غلظت هیدروژن اسیدی برابر است با حاصلضرب نرمالیته در درجه تفكیك یونی ( اما مشاهده می شود كه در تمرینات آخر فصل ) تمرین شماره 10(باید از این فرمول استفاده كنیم تا جواب مسئله را به دست آوریم. ممنون می شوم اگر راهنمایی بفرمایید ما از كجا باید این رابطه را استنباط می كردیم.

پاسخ

دانش‌پژوه گرامی، از اینكه در پاسخ به سؤال شما تاخیر افتاد، پوزش می‌خواهم. علت آن كامل نبودن سؤال شما بود. فكر می‌كنم سؤال شما این است كه با وجود اینكه فرمولی كه برای تعیین غلظت ئیدروژن در كتاب شما قید نشده، چرا برای پاسخ به سؤال آخر فصل باید از آن استفاده كرد؟ سؤال شما كاملا درست است. این فرمول در متن درس مطرح نشده است ولی با مقداری دقت از مطالب دیگر استنباط می‌شود. در مثالی كه در صفحه‌ی 62 كتاب شما حل شده است، با فرض كامل بودن یونش هیدروكلریك اسید، غلظت یون هیدرونیوم برابر غلظت اولیه‌ی اسید در نظر گرفته شده است، و البته این فرض، فرض بجایی هم هست زیرا اسید فوق یك الكترولیت قوی است. اما بسیاری از اسیدها و مواد دیگر به طور جزیی تفكیك می‌شوند از جمله در مبحث تعادلهای یونی و ثابت یونش ، این مطلب در مورد هیدروفلوئوریك اسید كاملا توضیح داده شده است. با قدری تعمق و دقت كاملا واضح است كه در این موارد دیگر غلظت یون هیدرونیوم برابر غلظت اولیه‌ی اسید نمی‌تواند باشد، چون تفكیك كامل صورت نگرفته است. در این موارد غلظت یون هیدرونیوم برابر آن مقداری از غلظت اولیه‌ی اسید است كه به یونهای هیدرونیوم و بنیان اسید تفكیك شده‌اند. درنتیجه غلظت یون هیدرونیوم برابر می‌شود با غلظت اولیه‌ی اسید( كه در اینجا همان مولاریته است) ضربدر درجه تفكیك آن.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : چهارشنبه 12/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName