کد: 38463

پرسش

در فرغون (تكیه گاه،جایی كه جسم قرارمی‌گیرد،جایی كه نیرو وارد می‌شود) در كجا قرار دارد؟

پاسخ

تكیه گاه همان چرخ می باشد. نیروی مقاوم یا جایی كه جسم قرار می گیرد در وسط و نیروی محرك در ابتدا و به دسته های فرغون وارد می شود. بنابراین اهرم نوع 2 می باشد.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 1/10/1382 | دبستان | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName