کد: 38443

پرسش

یك آونگی كه گلوله ای در انتها ی آن متصل است به طول 1 متر مفروض می باشد كه میخی در وسط آن نسب شده است{ارتفاع میخ 0.5 متر} است حداكثر ارتفاعی كه این گلوله بالا می رود چه قدر است؟

پاسخ

سوال شما باید كامل تر بیان گردد . مثلا آیا اصطكاك داریم یا نه ؟ گلوله از چه ارتفاعی رها می شود ، یعنی شرایط اولیه مساله چیست . منظور از آونگ هم نخی است كه گلوله ای به انتهای آن متصل است؟

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : جمعه 7/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName