• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38281

پرسش

سوال شیمی دوم دبیرستان
اگر عدد كوانتمی اصلی برابر 3 باشد و عدد كوانتمی اوربیتالی برابر 1 باشد و عدد كوانتمی مغناطیسی برابر صفر باشد و عدد كوانتمی اسپینی 5/- باشد آرایش الكترونی اوربیتالی و عدد اتمی عنصر چیست؟

پاسخ

داده‌های مسئله‌ی شما برای حل مسئله كافی نیست. زیرا عدد كوانتومی اوربیتالی برابر 1 است و درنتیجه الكترون در اوربیتالهای P قرار دارد. اوربیتال P متشكل از سه اوربیتال هم‌انرژی است كه اعداد كوانتومی مغناطیسی آنها عبارتند از 1+ و 0 و 1- و درنتیجه باید سه عدد كوانتومی اسپینی داشته باشیم تا بتوانیم عدد اتمی را بدست آوریم. شما در این مورد به سؤال كد 35011 مراجعه فرمائید. در آنجا كامل توضیح داده شده است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 5/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 55 بار

تگ ها :

UserName