کد: 38184

پرسش

اگر A , B دو مجموعه دلخواه باشند مجموعه
(A-(A-B برابر است با چه مجموعه ای؟ و چرا ؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : چهارشنبه 5/9/1382 | پاسخ : پنج شنبه 6/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName