• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 38113

پرسش

چرا هیدروژن را یك خانواده تك عضوی می نامند و چهار مورد از كاربرد هیدروژن را بنویسید
(لطفا پاسخ را هر چه سریع تر بفرستید)

پاسخ

ئیدروژن را در یك خانواده یك عضوی قرار داده‌اند، زیرا ئیدروژن یك غیرفلز است اما خواص آن تا حدودی شبیه به خواص فلزها است. در حقیقت خواص هیدروژن بی‌نظیر است. نسبت دادن هیدروژن به طور كامل به گروه 1 یا گروه 7 یا به هر گروه خاصی از عناصر ، مشكل است . به همین سبب شیمیدانها ترجیح می‌دهند آنرا در یك خانواده تك‌عضوی جای دهند.
كاربردهای ئیدروژن: زمانی از هیدروژن، كه دانسیته‌ی آن فقط 15/1 (یك پانزدهم) دانسیته‌ی هوا است، برای پر كردن بالونها و سفینه‌های فضایی استفاده می‌كردند. به سبب اشتعال پذیری هیدروژن، بعدها به جای آن از هلیم برای این منظور استفاده كردند. اگرچه هلیم سنگین‌تر و گران‌تر از هیدروژن است، ولی كار كردن با آن از نظر رعایت مسائل ایمنی بهتر است. امروزه ، بیشتر هیدروژن تولید شده برای ساختن تركیباتی از این عنصر به ویژه آمونیاك NH3 به كار می‌رود. چربیهای مایع ( روغنها ) بر اثر تركیب با گاز هیدروژن تحت فشار، به جامد تبدیل می‌شوند. برای استخراج فلزات، به صورت بسیار خالص، از سنگ معدن آنها گاز هیدروژن مصرف می‌شود. برای مثال ، تنگستن كه در لامپهای الكتریكی به عنوان فیلامان به كار می‌رود، از گرم كردن اكسید این عنصر ، با هیدروژن تهیه می‌شود.
WO3 (s) + H2 (g) = W (s) + 3H2O ( l )
كاربرد چهارم هیدروژن، استفاده از آن در آینده (ده تا بیست سال آینده) به عنوان سوخت گازی و جایگزین سوخت طبیعی است. مزیت مهم استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت مصنوعی این است كه ماده‌ی حاصل از آن به جای كربن دی اكسید ، آب است و هوا را آلوده نمی‌كند. طرح پیشنهادی دیگر برای آینده، استفاده از گاز هیدروژن به عنوان سوخت در اتومبیلهاست.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 4/9/1382 | پاسخ : شنبه 8/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 283 بار

تگ ها :

UserName