کد: 38074

پرسش

چرا اندازهء زاویهء محاطی برابر نصف كمان روبرو بهء خودش است؟

باتشكر فراوان
ازشما

پاسخ

در صفحه پاسخ به سوالات دیگران پاسخ سوالتان را بیابید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : سه شنبه 4/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName