کد: 37992

پرسش

(2x+2y+45664x-55487y)

پاسخ

سلام.
لطفاً سؤال خود را كامل تایپ كنید. در انتظاریم.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : سه شنبه 4/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 4/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName