• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37881

پرسش

علی هر سال در باغچه ی مستطیل شكل خانه ی خود سبزی می كارد.امسال او یك دومباغچه را ریحان و دو سوم از قسمت باقی مانده را تره كاشته است.باقی مانده ی مستطیل را نیز دو قسمت كرده و یك قسمت آن را تربچه كاشته است.او چه كسری از باغچه را تربچه كاشته؟

پاسخ

از راهبرد زیر مساله استفاده كنید. مساله را به مساله های كوچكتر تقسیم كنید و پله پله به حل آن بپردازید.
می توانید با رسم یك شكل هم حل مساله را ساده تر كنید.
كسری كه او تربچه كاشته است برابر یك دوم یك سوم یك دوم است. یعنی یك دوازدهم.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : دوشنبه 3/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName