کد: 37332

پرسش

آیا امكان دارد دنباله ای صعودی و فقط از بالا كراندار ، همگرا باشد و
آیا امكان دارد دنباله ای نزولی و فقط از پایین كراندار ، همگرا باشد؟

پاسخ

هر دنباله صعودی و از بالا كراندار به كوچكترین كران بالای خود همگراست و هر دنباله نزولی و از پایین كراندار به بزرگترین كران پایین خود همگراست.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : شنبه 1/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 51 بار

تگ ها :

UserName