کد: 37331

پرسش

عدد 3به توان 4تقسیم بر 5به توان 4=چه عددی لطفا جواب را به صورت یك عدد توان دار بنویسید.

پاسخ

سه پنجم به توان 4: 0.6 به توان 4.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName