کد: 37311

پرسش

می خواستم یك سایتی را به من معرفی كنید تا بتوانم از آن درباره ی در س علوم و زمین شناسی اطلاعاتی بدست آورم.
با تشكر

پاسخ

www.gsi.org.ir
www.zeminshenasesaeid.persianblog.com

باشد كه مفید افتد! اگر نیفتاد لطفاً دوباره بپرسید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : پنج شنبه 6/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName