کد: 36919

پرسش

آیاعلی انصاریان میتواند برای پرسپولیس بازی
كند؟

پاسخ

سلام
خیر ایشان نتوانست برای پرسپولیس بازی كند و به همین دلیل به سایپا رفت

مشاور : بابائي | پرسش : سه شنبه 27/8/1382 | پاسخ : پنج شنبه 4/10/1382 | | | 0 سال | اطلاعات ورزشی | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName