• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36758

پرسش

اعداد بین 197 تا 210 را به روش غربال به دست اورید.

پاسخ

با توجه به اینكه در روش غربال مضارب اعداد اول را جدا میكنیم با ید از اولین عدد اول یعنی 2 این كار را انجام دهیم و نمی توانیم روش را از مثلا عدد 197 شروع كنیم. اگر می خواهید اعداد اول بین 197 و 210 را به روش غربال اراتستن بدست آورید از 2 شروی كنید و روش را تا عدد 17 كه اولین عدد اولیست كه مجذور آن از 210 بیشتر است ادامه دهید! احتمالا به پاسخ 203 و 199 خواهید رسید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 91 بار

تگ ها :

UserName