کد: 36656

پرسش

آیا رشته ای بنام طارحی خودرو وجود دارد

پاسخ

در مقطع كارشناسی چنین رشته ای نداریم. نزدیك ترین رشته به این موضوع طراحی صنعتی و مهندسی مكانیك جامدات است.

مشاور : آقاصالح | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : شنبه 1/9/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName